Infrastruktur og bæredygtighedspolitik

Infrastrukturudspil

Bæredygtig infrastrukturudvikling

offentlig transport

Fremme grøn mobilitet

Digitalisering og smarte løsninger

 • Prioritere bæredygtige og miljøvenlige løsninger ved planlægning og opførelse af nye infrastrukturprojekter, såsom veje, broer og offentlig transport. Herunder udvidelse af særligt belastede vejstrækninger.

 • Optimere lyssignaler i hele kommunen for at undgå unødig tomgang og ekstra accelerationer.
 • Revidere den kollektive trafik og tilpasse tilgængeligheden af offentlig transport for de områder med mange passagerer. 

 • Sikre at skabe alternative løsninger til den klassiske offentlige transport for at nedbringe tom kørsel med busser. Det kunne være oplandstaxa-ordningen for yderområderne.

 • Tilpasse infrastrukturen for cyklisme og gående for at fremme trafiksikkerheden.
 • Godkende nye private ladestrukturer og infrastruktur til elbiler/cykler mv. for at understøtte overgangen til grøn mobilitet. 

 • Gratis parkering til elbiler i Kolding midtby.
 • Implementere smarte teknologier og digitalisering i infrastrukturen for at optimere trafikstyring, energiforbrug og affaldshåndtering. 

 • Udvikle intelligente transportsystemer for at forbedre trafikflowet og reducere trængsel.

Bæredygtig energi og affaldshåndtering

Partnerskaber og samarbejde

Grønne områder

 • Investere i vedvarende energikilder og energieffektivitet i offentlige bygninger for at reducere CO2-udledningen og fremme grøn omstilling. 

 • Kolding skal søge om at blive en testby for affaldssortering ved slutfunktionen, frem for hos borgerne.

 • Slut med greenwashing og afbrænding af flis på Skærbækværket. Vi skal derfor i stedet benytte CO2-neutrale alternativer.

Godkende og understøtte virksomheder, interesseorganisationer og civilsamfundet, der skaber innovative løsninger og fremmer bæredygtighed.

Alle kommunalt ejede grønne områder skal plejes efter et effektivitetsprincip, hvor pengene bruges smartest, da de ellers kunne gå til kernevelfærd.

Jeg vil samme med Liberal Alliance Kolding forstærke Koldings infrastruktur med bæredygtige løsninger, med henblik på en fornuftig grøn omstilling, uden at være bilfjendtlig.

Desuden vil Liberal Alliance Kolding slå hårdt ned på kommunal greenwashing og indtænke nye, grønne og CO2-neutrale energiformer i kommunale anlægsprojekter.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top