Velkommen til

Mine lokale politiske visioner

Nedenfor kan du læse hvad jeg kæmper for

"Som kandidat til til byrådet, og tidligere organisatorisk formand hos Liberal Alliance kæmper jeg dagligt for mere frihed og livskvalitet til borgerne i Kolding. Vi fortjener en mere fri og bedre økonomisk stillet fremtid for os selv og vores børn. Herunder kan du læse nærmere om, de versioner og den politiske fremtid som jeg ønsker for byen."

Strategi for midtbyen

● Mere levende og attraktiv by
● Stimulerer trafikken
● Vedligeholdelsespulje for midtbyen

Infrastruktur & bæredygtighed

● Investering i infrastruktur
● Fremme bæredygtige løsninger og miljøvenlige initiativer

Skattepolitik

● Mindre skatter for byens borgere
● Fremme erhvervsvenlig politik

Velfærdspolitik

● Sikre en effektiv og bæredygtig velfærdssektor
● Styrke foreningslivet og frivillige organisationer

Uddannelsespolitik

● Investere i uddannelsessektoren
●Frisætte skoleområdet
●Styrke samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet

Kultur & fritidspolitik

● Støtte kulturelle aktiviteter og initiativer
● Investere i sports- og fritidsaktiviteter

Digitaliseringspolitik

● Fremme digitaliseringen og IA i kommunens arbejdsgange
●Sikre at alle borgere har adgang til internet og digitale ressourcer

Erhvervspolitik

● Styrke vækstbetingelserne for lokale virksomheder og iværksættere
● Nedbryde barrierer for vækst
● Blive Danmarks erhvervskommune

Ældrepolitik

● Værdig alderdom for alle, med ensartet visitation
● Øget prioritering af friplejehjem og private serviceydelser

Sundhedspolitik

● Forbedret ydelser og koordinering af sundhedshusets ydelser
● Øget fokus på samarbejdet ift. folk med misbrug og psykiske problemer

Turistpolitik

● Øge turismen via et bæredygtigt grundlag
● Øge fordelingen af turismen hen over byen

Transportpolitik

● Skabe en effektiv, inkluderende og bæredygtig infrastruktur for alle
● Løbende optimerer belægningen på busruter så din økonomi respekteres

Bosætningspolitik​

● Respekt for privat ejendomsret
● Økonomisk effektivitet
● Understøtte det frie marked

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top