Turistpolitik

Mit formål er at øge turismen og styrke turisterhvervet i Kolding. Dette vil Liberal Alliance i Kolding sørge for på følgende områder indenfor turismen.

Markedsføring og branding

Infrastruktur og faciliteter

Turistinformation og service

  • Udvikling af en stærk og attraktiv destination-branding, der fremhæver områdets unikke træk og tiltrækningskraft.

  • Effektiv markedsføring både nationalt og internationalt gennem online og offline kanaler for at tiltrække turister.
  • Investering i, og vedligeholdelse af, en effektiv, synlig infrastruktur, herunder veje, offentlig transport, parkering og synlige turistfaciliteter generelt.

  • Synliggør tilgængelige og turistvenlige faciliteter som hoteller, restauranter, turistcentre, interaktive informationsskilte og sanitære forhold.

Sikre let tilgængelig information om destinationen, herunder digitale platforme, turistkort, brochurer og turistguider.

Turisme- og erhvervssamarbejde

Turisme og beskæftigelse

Fremme samarbejde mellem turistindustrien og det lokale erhvervsliv for at skabe synergier og øge turisternes opholdstid og forbrug.

Anerkende turismens potentiale for at skabe arbejdspladser og fremme lokale økonomier.

Liberal Alliance Kolding ønsker at fremme turismen ved at understøtte alle private initiativer på området. Dertil vil vi gøre det let og tilgængeligt at bevæge sig rundt i Kolding, og synliggøre muligheder for overnatning, shopping, spisesteder, toiletter mm.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top