Vi vil arbejde for, at ældre borgere i Kolding Kommune oplever værdighed og respekt i alle aspekter af deres liv.

Dette omfatter værdige pleje- og omsorgsforanstaltninger samt respekt for ældres ønsker og præferencer.

 • Vi vil sikre, at ældreplejen opretholder en høj kvalitet, hvor faglig ekspertise, pleje og omsorg er i fokus. Vi skal fjerne så mange rapporteringskrav som muligt og overlade prioriteringerne til fagfolkene i den enkelte enhed.

 • Fremme et tæt samarbejde mellem kommunen og private udbydere for at sikre, at ældreplejen er alsidig og tilpasset den enkeltes behov. Alle har ret til jævnlig adgang til bad og rengøring.

 • Dette omfatter værdige pleje- og omsorgsforanstaltninger samt respekt for ældres ønsker og præferencer.

 • Støtte og fremme aktiviteter, der engagerer ældre borgere i det sociale og kulturelle liv i kommunen.

  Tilbyde relevant uddannelse og støtte til ældre for at øge deres digitale kompetencer eller sørge for hjælp hertil.

 • Inkludere ældre borgere i beslutningsprocesser, der vedrører ældrepolitik og ældrepleje. 
 • Skabe øget rum for dialog og feedback for at sikre, at ældres stemme bliver hørt og respekteret.
 • Fremme fleksible plejefamilier og plejehjemsalternativer, der giver ældre mulighed for at vælge den plejeform, der bedst matcher deres ønsker og behov.
 • Øge det frie valg indenfor alle områder i ældreplejen for at sikre kvalitet og udbud af individuelle løsninger for borgeren.
 • Styrke samarbejdet mellem kommunale myndigheder, ældreorganisationer og frivillige for at skabe en koordineret og sammenhængende ældrepolitik.

  Kolding Kommune skal skabe de bedste rammer for en værdig alderdom, med øget fokus på individet og det hele menneske, så institutionerne har mest mulig frihed til at tilpasse forholdene for de enkelte borgere.

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

  Scroll to Top