Strategi for midtbyen

At skabe en levende og attraktiv midtby, der fremmer handelslivet, engagerer borgere, tiltrækker turister og understøtter alle lokale erhverv.

Kolding Kommunes opgave vedr. midtbyen er at sikre rene og pæne gader, samt stimulere al slags trafik for at underbygge virksomhedernes handel. Herudover skal kommunen sørge for små grønne oaser i og omkring midtbyen til glæde for borgerne, de handlende, turister og andre gæster. Gennem tilladelser er det ydermere opgaven at sikre mulighed for bevillingshavere og events i midtbyen, for at stimulere livet i midtbyen på alle tider.

Strategiske områder

Infrastrukturforbedringer

Turistvenlige Initiative

Styrkelse af handel

Kulturelle og Historiske Aktiviteter

Åbne Brostræde for biltrafik, ændre første del af Jernbanegade, ensrettet fra Jernbanekrydset til Gråbrødregade, fra gågade til gågadezone med tilladt kørsel 6-18, genopretning af korttidsparkeringer i Klostergade og oprettelse af “turisme-sti” fra Koldinghus, ned gennem gågade-systemet.

Skiltning til seværdigheder, “turisme-sti”, skiltning til parkeringsmuligheder og andre nødvendigheder, evt. farveinddeling af gågade-systemet.

Tilladelse af mad- og streetfood-boder ved Riberdyb langs åen, generel tilladelse til udeservering langs Kolding Å, samt etablering af terrasser på eller ved åen til dette, øget tilgængelighed for biler til handelsområder i Kolding Midtby, og høj opmærksomhed på vedligehold af gågade-område, herunder oprydning fra fredag og lørdag nat. Der afsættes hurtigst muligt en vedligeholdelsespulje til gågadeområdet.

Styrkelse og fremme af Koldings historiske og kulturelle attraktioner. Dette kan omfatte specielle events, guidede ture og oprettelse af informationspunkter om byens historie og kultur, her bruges både sociale medier, AI og lokale guider. Der satses på Koldinghus som omdrejningspunkt, jf. tidligere nævnte “turisme-sti”.

Implementeringsstrategier

Partnerskaber

Kommunikation

Etablering af stærke partnerskaber med det lokale erhvervsliv, herunder Business Kolding og City Kolding, og øvrige erhvervsinteressegrupper, turistorganisationer, kulturelle institutioner og borgergrupper.

Effektiv formidling af information om midtbyens tilbud og aktiviteter gennem forskellige kanaler, herunder et websted, AI, sociale medier og trykte materialer. Denne opgave ligger overvejende hos City Kolding, hvorfor LA ønsker øget støtte til City Kolding, bundet op på givne opgaver.

En effektiv midtby-strategi for Kolding skal skabe en dynamisk og attraktiv bykerne, der tjener de lokale beboere, understøtter det lokale erhvervsliv og tiltrækker turister. 

Strategien afspejler byens unikke karakter og kulturelle arv, samtidig med at den fremmer bæredygtig udvikling og forbedrer livskvaliteten for alle borgere.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top