Kultur og fritidspolitik

Som en liberal politisk organisation vil partiet og jeg, kæmpe for at skage en kultur- og fritidspolitik, der understøtter mangfoldighed, kreativitet og adgang til et aktiv fritidsliv.

Kulturel mangfoldighed

Kunst og kreativitet

Kulturinstitutioner og festivaler

  • Fremme forskellige kulturelle aktiviteter og arrangementer for at reflektere den kulturelle mangfoldighed i kommunen. 

  • Skabe inkluderende kulturtilbud, der appellerer til alle aldersgrupper, handicapgrupper og befolkningsgrupper.
  • Opmuntre og give plads til lokale kunstnere og kunstprojekter for at fremme kunstnerisk kreativitet og talent. 

  • Giv erhvervslivet vide rammer for at etablere faciliteter til kunst og kulturelle begivenheder.

Støtte lokale kultur-, mad- og musikfestivaler, der fremmer livlige og dynamiske fritidsaktiviteter for borgere og besøgende.

Fritidsaktiviteter for unge

Sport og motion

  • Giv plads til en bred vifte af fritidsaktiviteter og klubber for unge, der tilskynder til deltagelse og engagerer dem i meningsfulde aktiviteter.

  • Fremme ungdomskultur og muligheder for kreative udfoldelser.

Støtte op om private etableringer af, og allerede eksisterende, idrætsfaciliteter og sportsklubber for at fremme en aktiv og sund livsstil.

Liberal Alliance i Kolding Kommunes kultur- og fritidspolitik vil fokusere på at understøtte et frivilligt, levende og engageret kulturliv, der bidrager til borgernes livskvalitet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top