Velfærdspolitik

Min egen og Liberal Alliances social- og velfærdspolitik er baseret på principperne om personlig frihed, individuel ansvarlighed og begrænset offentlig indgriben. Den sigter mod at skabe et samfund, hvor borgere har mulighed for at træffe egne valg og tage ansvar for deres eget liv, samtidig med at der er et sikkerhedsnet for dem, der har brug for støtte.

Individualisme og personlig frihed

Stærkt sikkerhedsnet

Uddannelse og arbejde

Aktiv inklusion

 • Respekt for individets ret til at træffe egne valg ud over de offentlige ved at stille private muligheder til rådighed, eks. Friplejehjem. Lade individet få ansvar for sit eget liv og velbefindende. 

 • Reducere unødvendige restriktioner og bureaukrati, der begrænser borgernes frihed.
 • Opretholde et stærkt og effektivt sikkerhedsnet for dem, der er udsatte og har brug for midlertidig eller langsigtet støtte.

 • Fokusere på midlertidig hjælp og opmuntring til selvforsørgelse for at undgå langvarig afhængighed af velfærdsydelser.

 • Undlad at fastholde folk i unødige vurderingsforløb ifm. nedsat arbejdsevne. Sagsbehandling skal ikke belaste borgeren yderligere. Ligger der allerede en klar vurdering om uarbejdsdygtighed, skal borgeren derfor ikke igennem endnu et forløb.
 • Investere i uddannelse og læring for at øge borgernes færdigheder og beskæftigelsesegnethed med hensyntagen til lægelige erklæringer. 

 • Fremme beskæftigelse og muligheder for et arbejde, som en vej ud af ydelsessystemerne og afhængighed.
 • Undlad at straffe borgere, der arbejder ved siden af deres overførselsindkomst, ved at trække småbeløb fra i deres ydelse.

 • Støtte og opmuntre til frivilligt arbejde og deltagelse i lokalsamfundet ved ikke at modregne deres ydelse.

Styrket selvværd

Effektiv og fremtidssikret velfærd

Grønne områder

 • Fremme selvstændighed og følelsen af selvværd ved at give folk mulighed for at blive længst muligt i eget hjem.

 • Opfordre til individuel opsparing og forsikring som en del af social sikkerhed. Dette gennem incitamenter som Fripension – læs mere her.
 • Effektivisere velfærdsprogrammer for at reducere administrativt besvær og sikre, at midlerne når de tiltænkte.

 • Sikre, at velfærdsprogrammer er bæredygtige på lang sigt, så de kan hjælpe dem, der har brug for hjælp, også i fremtiden.

Støtte sociale innovationsprojekter og partnerskaber mellem det offentlige, private og civilsamfundet for at finde nye løsninger på sociale udfordringer.

Denne liberale social- og velfærdspolitik er fokuseret på at skabe incitamenter til personlig ansvarlighed og frihed, samtidig med at den tilbyder et robust social sikkerhedsnet for dem, der har brug for det. Den sigter mod at skabe en balance mellem individuel frihed og ansvar og samtidig sikre et retfærdigt og inkluderende samfund for alle.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top