Transportpolitik

Offentlig transport er en essentiel del af et sundt, velfungerende samfund, og i en by som Kolding spiller det en central rolle i at forbinde borgere med deres arbejde, uddannelse, sundhedspleje og fritidsaktiviteter. Men også et modvirke en midtby der er overtrafikeret.

Øget Tjenestefrekvens

Bedre Forbindelser

Bæredygtighed

  • Den offentlige transport øges med frekvensen af tjenester, men mindre og klimavenlige køretøjer.

  • Borgerne skal kunne stole på offentlig transport som deres primære transportmiddel, da det mindsker ventetiden
  • Forbedring af forbindelser mellem forskellige transportformer, såsom busser, tog og oplands- eller bytaxa skal gøre det nemmere for folk at navigere rundt i byen og i landdistrikterne, inklusiv forbedret samordning med regionale og nationale tog- og busnet.

  • Sikre at offentlig transport er tilgængelig for alle borgere også i kommunens yderdistrikter, herunder dem med nedsat mobilitet. 

  • Alle forbindelser opretholdes ud fra et fornuftighedsprincip. Det kan ikke forventes at der er hyppig dækning i yderområder, hvilket købere af bolig i disse områder også er klar over ved tilflytning samt afspejles i boligprisen i områderne.

Miljøvenlig offentlig transport er en del af kampen mod klimaforandringer, og det reducerer antallet af private biler på vejen. Dermed skaber man incitament frem for straf, for anvendelse af offentlig transport.

Teknologisk Integration

Prispolitik

Brugen af moderne teknologi og kunstig intelligens implementeres for at gøre det nemmere for folk at bruge offentlig transport. Dette omfatter realtidsinformation om bus- og togtider, mobil billetkøb, og integreret rejseplanlægning.

  • En fair og inkluderende prispolitik, som gør det økonomisk attraktivt at benytte offentlig transport. med rabatter for studerende, ældre og lavindkomstgrupper.

  • For at dette kan lade sig gøre, skal der vurderes løbende hvilken rentabilitet der er i de enkelte ruter.

Ved at fokusere på disse områder, kan Kolding skabe en offentlig transportinfrastruktur, der er effektiv, inkluderende og bæredygtig, og som opfylder behovene hos en bred vifte af borgere.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top