Uddannelsespolitik

Den liberale uddannelsespolitik i Kolding Kommune vil have fokus på at skabe en fleksibel, kvalitetsorienteret og konkurrencepræget uddannelsessektor, der opmuntrer til personlig udvikling, der bidrager til dannelse og gode færdigheder. Centrale elementer i Liberal Alliance Koldings politik er

Valgfrihed

Uddannelse og erhvervsliv

Skoleledelse og decentralisering

Inklusion og støtte

  • Fremme valgfrihed for elever, studerende og deres forældre ved at give mulighed for at vælge mellem forskellige uddannelsesinstitutioner og uddannelsesformer, såsom folkeskoler, privatskoler, fag- og handelsskoler samt gymnasier.

  • Lad pengene følge eleven, så barnet og dets forældre frit kan vælge det tilbud, der passer bedst til den enkelte elev.
  • Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet for at sikre, at uddannelserne er relevante for arbejdsmarkedets behov.

  • Fremme praktik- og lærlingeordninger der giver studerende mulighed for at opbygge praktisk erfaring og forståelse af erhvervslivet.

  • Samarbejde med interesserede parter ifm. etablering af et innovationshus i Kolding Midtby, der sikrer samarbejde og vidensdeling mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
  • Styrke skoleledernes autonomi og handlekraft for at fremme kreativitet og innovation på skolerne.

  • Delegering af beslutningskompetence til lokale skoler og uddannelsesinstitutioner, så de bedre kan tilpasse undervisningen til lokale behov, herunder indkøb af læringsmidler.
  • Tilbyde støtteforanstaltninger og specialundervisning til elever med særlige behov.

  • Elever der skal bruge speciel-støtte i mere end 9 timer om ugen, skal kunne tage støtten med til enhver skole, forældrene og barnet måtte ønske. Hvis dette er en privat institution, må finansieringen af støtten følge koblingsprocenten.

En liberal uddannelsespolitik i Kolding Kommune har til formål at sikre borgerne bedst mulighed for at tilpasse uddannelsestilbud til deres børn, da vi mener, at familien selv ved, hvad der er bedst for dem. Dertil vil vi give uddannelsesinstitutionerne mest mulig frihed til at indrette deres tilbud, som de ønsker, så vi kan sikre mest mulig mangfoldighed i uddannelsestilbuddene og fordre konkurrence institutionerne imellem.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top