Skattepolitik

Grundskyld

Skattesænkning

Gode forhold for erhvervslivet

Skal fjernes

  • Stræbe efter at reducere kommunale skatter og afgifter for at lette skattebyrden for borgere og virksomheder. Konkret ønsker vi at sænke kommuneskatten med 2% senest i 2030.

  • Gennemgå kommunens budget for at identificere områder, hvor udgifter kan reduceres eller effektiviseres for at muliggøre skattesænkninger og investeringer i Kolding.

  • Prioritere skattenedsættelser, der giver mest mulig fordel for lav- og mellemindkomstgrupperne, samtidig med at det styrker erhvervslivets konkurrenceevne.

Fjerne dækningsafgiften på erhvervsejendomme

Finansiering

  • Kolding skal gennemgå administrationen af kommunen for at finde besparelser. CEPOS’ beregning viser, at der kan spares 328 millioner årligt sammenlignet med Vejle.

     

  • Alle opgaver givet fra byråd til forvaltningen skal gennemses og vurderes ud fra et fornuftighedsprincip om de er relateret til kernevelfærd, ellers må de sløjfes eller udsættes for at aflaste forvaltningen. Forvaltningen kommer med et estimat på besparelsen ved dette.

     

  • Spild og frås minimeres ved at alle afdelinger holdes op imod nøgletal fra nabokommunerne, herunder hvor mange ledere der er ansat kontra antallet af medarbejdere der arbejder direkte med kerneopgaverne. Besparelsen fra denne øvelse skal bruges til skattesænkninger.

Denne skattepolitik er baseret på Liberal Alliances principper om økonomisk frihed, vækst og mindre bureaukrati. Implementeringen af politikken vil kræve en afbalanceret tilgang, hvor kommunens budget og ressourcer tages i betragtning, samtidig med at der søges bred konsensus og inddragelse af lokale interessenter for at skabe en gunstig ramme for erhvervslivet i Kolding Kommune.

Liberal Alliance mener, at borgerne skal kunne forsørge sig selv, før de skal forsørge stat og kommune. Derfor ønsker vi at sænke skatter og afgifter i stedet for hele tiden at hæve dem.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top