Bosætningspolitik

Jeg kæmper for at bibeholde den private ejendomsret, økonomisk effektivitet og understøtte den fri markedsdynamik.

Omvendt sagsbehandling

Højere og smart byplanlægning

Beskyttelse/forbedring biodiversiten

En central del af bosætningspolitikken er, at byggetilladelser automatisk bør godkendes, medmindre ansøgningen indeholder markante modargumenter herfor. 

  • For at maksimere brugen af det begrænsede geografiske areal, opmuntres til byggeri i højden ved lempeligere bygge- og zonelove, der tillades højere bygninger og tættere boligkoncentrationer.

  • Med højere bebyggelse og smart brug af det begrænsede areal skabes plads til flere virksomheder og flere beboere, hvilket øger byens økonomiske aktivitet. Dette er særligt for Kolding midtby.

Når bygningen går i højden, tages skridt for at beskytte og forbedre biodiversiteten, ved at byplanlægningsstrategier omfatter krav om grønne områder, grønne tage og andre former for urban natur.

Privat initiativ og innovation

Borger- og virksomhedsinddragelse

  • Den liberale bosætningspolitik omfatter påskønnelse af privat initiativ og innovation, med lempeligere regulering for nye boligkoncepter, som f.eks. co-living spaces, fælles seniorbofællesskaber, tiny houses og nye former for ejendomsudvikling.

  • Udbud af grunde skal altid være tilstede i alle dele af kommunen. Hvis en borger vil bygge i Kolding skal det være muligt. Ja tak til nye borgere og ja til eksisterende borgere der ønsker at bygge nyt.

Den liberale bosætningspolitik involverer borgerne og de lokale virksomheder i beslutningsprocessen. For eksempel med offentlige høringer om nye byggeprojekter, og opmuntre til partnerskaber mellem offentlige og private aktører i udviklingen af byen. Virksomhederne indkaldes digitalt på lige fod med borgerne.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top