Erhvervspolitik

Liberal Alliances Kolding fokuserer på at skabe de bedst mulige betingelser for virksomheder til at vækste og trives i kommunen.

Regulering

Uddannelse og arbejdskraft

  • Minimere bureaukrati og unødige regler, der hindrer virksomheder i at trives. 

  • Forenkling af administrative processer, minimering af sagsbehandlingstider, og fokus på en mere effektiv offentlig sektor.

  • Vi skal indføre “omvendt sagsbehandling”, der indbefatter, at ansøgninger om bevillinger, byggetilladelser mm. som udgangspunkt godkendes, medmindre ansøgningen indeholder markante modargumenter herfor. Dette princip ønsker vi indført på alle kommunale områder.

Sikre at arbejdsstyrken har de nødvendige færdigheder til at møde erhvervslivets behov, gennem uddannelsessammensætning og omskoling af eksisterende arbejdsstyrke.

Kolding Kommune skal sikre sig, gennem støttende tiltag, at blive den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Vi skal ikke stå i vejen, vi skal bane vejen for erhvervslivet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top